JAK ZAČÍT...

18.05.2008 21:16

 

Nyní bych se chtěl věnovat tomu, co by měl člověk, který se rozhodne tyto rostliny pěstovat udělat. Týká se to těch, kteří se do orchidejí zamilují a jsou schopni pro ně něco obětovat. Nejdříve by si člověk měl uvědomit, zda je chce skutečně pěstovat a věnovat se jim, nebo zda chce mít něco, co není běžné a zaběhlé. Pokud se jedná o druhý případ a ještě o případ, kdyby mne to ani nenapadlo ale rostlinu dostanu, například k narozeninám, nezbývá nic jiného, než počkat, zda mne to chytne nebo ne. Potom vyhledávám základní rady na internetu.  Pokud však mne tyto rostliny fascinují, doporučuji před nákupem projít internet, zjistit jejich nároky na pěstování,  umístění ,  světelné  a tepelné podmínky. Druhým krokem je zhodnotit,  zda jsem schopen jim toto zajistit a  mnohé pro ně obětovat. Třetím krokem je výběr rostlin po předchozím prostudování podmínek. Například: nebudu si kupovat Cymbidium, pokud nemám dostatek místa,  světla  a nezajistím pokles teplot přes zimní měsíce na 12°C. Stejné je to opačně, kdy  nebudu pěstovat Phalaenopsis  v bytě nebo domku, kde nejsem schopen držet po celý den  nejméně 18°C.   V bytě  s  okny na sever a západ  si jistě nepořídím rostliny s vysokým nárokem na světlo atd.  Prostě, než se dám do pěstování, musím studovat a studovat. Bohužel je mezi lidmi hodně těch, kteří si myslí. že jim to půjde samo, a když kytka začne vykazovat známky toho, že se jí nedaří, hledají po internetu kdejakou radu, vše se snaží ihned aplikovat ale skutečná příčina jim uniká. Je to jen a jen jejich vlastní pohodlnost, kdy čekají, že práci udělá někdo za ně. To opravdu nejde a zde jsou všechny rady marné. V současné době jsou pro pěstování těchto rostlin výborné podmínky po stránce vědomostí, protože oproti mým začátkům je možno sehnat rostliny přírodní i křížence, je dostatek publikací a hlavně internet skýtá neskutečné možnosti v tomto oboru, kde si můžete najít i rady ze zahraničí od velkých pěstitelských firem.

Vyhledávání