CHOROBY ORCHIDEJÍ

27.01.2010 11:18

Další nepříjemnou záležitostí jsou choroby. Mezi ně patří různé hniloby a houbové choroby, které jsou většinou vyvolány přílišnou zálivkou nebo vlhkostí na noc popřípadě působením vody napříkpad v paždích listů nebo růstové růžici. Na tyto chororby používám fungicid Qadris. Při větším napadení je nutno odstranit napadenou tkáň a zatřít přímo koncentrátem. Po zaschnutí raději postříkat rostlinu celou. V kaž dém případě ji držíme ve větším suchu.

 

Hniloba

 

Další podobnou chorobou, je bakterioza, která je vlastně také hniloba. Napadá většinou jakoukoliv část rostliny. Projevuje se jakoby zvodnatěním a zesklovatěním míst například na listech. Většinou jsou ložiska na spodní straně listů, kde je rostlinou vylučována kapkovitá tekutina s miliony zárodků. Takovéto rostlyny je nutno ihned dát do karantény, protože tato choroba se přenáší i dotykem nebo nástroji, škůdci, nebo i okapem při zálivce. Zde většinou dochází k uhynutí rostliny. Při léčbě se používal postřik a zálivka s  V-penicilinem, což ale mělo za následek zastavení růstu a květů cca na dva roky. V tomto případě v současné době zkouším použití koloidního stříbra jak ve formě postřiku, tak zálivky. Výsledky jsou velice uspokojivé, protože se bakterioza zastaví, napadená místa zasychají a růst pokračuje. V každém případě bude nutno rostlinu pozorovat ještě alespoň rok, zda se neobjeví v dalších nových výhonech. Přikládám i fota léčení a základní příznaky, což je skvrnitost, nekroza, nádorovitost, mokré hniloby a vadnutí.

Napadená rostlina

 

 

Po prvních postřicích

 

Zasychání napadených míst

 

 

Zaschlá napadení a další růst rostliny

 

Mezi nejhorší choroby patří virozy jako například, čárkovitost, kroužkovitost, tabáková mozaika a další. V tomto případě dochází k deformacím rostlin a květů a tyto rostliny je bohužel nutno nemilosrdně spálit. Příznaky viroz: deformace, kadeření, barevné změny, mozaiky, kroužkovitost listů, pruhovitost, žloutenky, nekrozy a zpomalování růstu.

 

Odkazy:

cs.wikipedia.org/wiki/Virus_tabákové_mozaiky

 

 

 

 

 

Vyhledávání